Sněmovní tisk 1039
Zpráva o inflaci - leden 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2017 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2016)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 20. 2. 2017 jako tisk 1039/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 22. 2. 2017 (usnesení č. 367). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 10. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1039/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrola, zpráva o činnostiISP (příhlásit)