Sněmovní tisk 1079
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2017 jako tisk 1079/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 5. 4. 2017 (usnesení č. 380). Zpravodajem určen PhDr. Martin Komárek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 3. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1079/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)