Sněmovní tisk 1080
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2016

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2017 jako tisk 1080/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 5. 4. 2017 (usnesení č. 380). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 20. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1080/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, měnová politika, státní banka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)