Sněmovní tisk 1082
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2017 jako tisk 1082/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 5. 4. 2017 (usnesení č. 380). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1082/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)