Sněmovní tisk 1091
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 4. 2017 jako tisk 1091/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2017 (usnesení č. 383). Zpravodajem určen Ing. Josef Uhlík.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1091/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)