Sněmovní tisk 1104
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 4. 2017 jako tisk 1104/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Zpravodajem určen MUDr. Jiří Štětina.

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 7. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1104/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, parlamentní kontrola, řízení cen, tvorba cenISP (příhlásit)