Sněmovní tisk 1132
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 6. 2017 jako tisk 1132/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 28. 6. 2017 (usnesení č. 407). Zpravodajem určen Stanislav Pfléger.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)