Sněmovní tisk 1139
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2017 jako tisk 1139/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 24. 8. 2017 (usnesení č. 411). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 31. 8. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1139/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, centrální banka, dohled nad trhem, finanční trh, kapitálový trh, správní dohled, zpráva o činnostiISP (příhlásit)