Sněmovní tisk 376
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a sociálních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 17. 12. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 628).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 27. 5. 2015 na 27. schůzi určen Výbor pro sociální politiku (usnesení č. 777).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 376/4, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 15:23.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 794).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 96/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 203).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 205/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2266Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 4. 2015 v 13:56:03
2270Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 4. 2015 v 14:12:54
2288Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 4. 2015 v 09:30:13
2292David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 4. 2015 v 12:08:13
2355Simeon KaramazovDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 16:04:09
2357Pavlína NytrováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 15:04:57
2398Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 5. 2015 v 11:10:12


Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: nemoc z povolání, pojištění osob, pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)