Sněmovní tisk 771
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2016 jako tisk 771/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 4. 2016 (usnesení č. 270). Zpravodajem určen Stanislav Pfléger.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 771/1 (doporučuje schválit).


Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)