Sněmovní tisk 914
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 9. 2016 jako tisk 914/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Zpravodajem určen Miloš Babiš.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/1 (doporučuje schválit).


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zpráva o činnostiISP (příhlásit)