Sněmovní tisk 941
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2016 jako tisk 941/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 26. 10. 2016 (usnesení č. 329). Zpravodajem určen Martin Novotný.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 941/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, malý podnik, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)