Sněmovní tisk 969
Doporučení MOP č. 204 k přech. z neform. do form. ekonomiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2016 jako tisk 969/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2016 (usnesení č. 338). Zpravodajem určena Mgr. Jana Pastuchová.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, osoba samostatně výdělečně činná, sociální klauzule, stínová ekonomika, trh práceISP (příhlásit)