Sněmovní tisk 236
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kubíček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 12. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0236.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 236/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Martin Kupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 730).

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 236/3, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 9:48.

 • G

Další projednávání možné od 14. 12. 2019, po 30. 12. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, mzdové tarify, stanovení mzdy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)