Sněmovní tisk 295
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 19. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolářík L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 5. 10. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 295/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)