Sněmovní tisk 406
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0406.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2019 jako tisk 406/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, odpovědnost, orgány veřejné správy, právnická osoba, škoda, státní úředník, veřejný majetek, zákonnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)