Sněmovní tisk 445
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 20. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2019 jako tisk 445/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, kontrola rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, rozpočet, zpráva o činnostiISP (příhlásit)