Sněmovní tisk 505
Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí červen 2019

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2019 jako tisk 505/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2019 (usnesení č. 203).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: fiskální politika, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)