Sněmovní tisk 529
Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

Stav projednávání ke dni: 15. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 25. 6. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, předčasné volby, regionální volby, rozdělení na volební kraje, rozpuštění parlamentu, volební právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)