Sněmovní tisk 535
Vl.n.z. o bezpečnosti práce - EU

Stav projednávání ke dni: 17. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 7. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, odborná kvalifikace, pracovní podmínky, průmyslové ekologické riziko, průmyslové znečišťování, strojní zařízení, technické předpisy a normyISP (příhlásit)