Sněmovní tisk 554
Novela z. o bankách

Stav projednávání ke dni: 18. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 30. 7. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2019.Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, finanční instituce, finanční transakce, identifikační průkaz, ochrana komunikací, zpracování datISP (příhlásit)