Sněmovní tisk 556
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 26. 7. 2019.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: atmosférické podmínky, ochrana vod, prevence environmentálních rizik, přírodní riziko, rozvod vody, sucho, vodní zdroje

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)