Sněmovní tisk 565
Vl.n.z. o lobbování

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 21. 8. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 1. 9. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3212Dominik Feri15436-23222.docx (27 KB)21. 8. 2019 v 12:33:27
3228Věra Kovářová15452-23248.docx (26 KB)26. 8. 2019 v 08:58:41


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Související tisk: 566 (Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)