Sněmovní tisk 567
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Stav projednávání ke dni: 15. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 567/0 dne 21. 8. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 1. 9. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, seznam, státní podpora, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)