Sněmovní tisk 639
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 14. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 8. 11. 2019.

Další projednávání možné od 23. 11. 2019.Deskriptory EUROVOCu: armáda, organizovaný zločin, terorismus, trestný čin, válkaISP (příhlásit)