Sněmovní tisk 114
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

Stav projednávání ke dni: 21. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 3. 2018 jako tisk 114/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Ing. Patrik Nacher.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)