Sněmovní tisk 236
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Stav projednávání ke dni: 19. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kubíček R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 12. 7. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 236/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Martin Kupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výborDeskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, mzdové tarify, stanovení mzdy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)