Sněmovní tisk 279
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 20. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 279/0 dne 17. 9. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2018 jako tisk 279/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, stavba, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)