Sněmovní tisk 346
Novela z. o prevenci závažných havárií

Stav projednávání ke dni: 21. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Schiller J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 346/0 dne 4. 12. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 346/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: chemická havárie, chemický výrobek, prevence environmentálních rizik, stavba, územní plánování

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
224/2015novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)346/0


ISP (příhlásit)