Sněmovní tisk 352
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Stav projednávání ke dni: 22. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Aulická Jírovcová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 12. 12. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 352/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2568Věra Kovářová14792-22028.docx (25 KB)5. 4. 2019 v 12:18:26


Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, pojistné, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)