Sněmovní tisk 353
Novela z. o zemědělství

Stav projednávání ke dni: 22. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kott J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 12. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 353/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 579).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/4, který byl rozeslán 6. 6. 2019 v 14:49.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 353/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 10. schůze Senátu (od 24. 7. 2019) jako bod č. 15.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2900Josef Kott15124-22541.docx (29 KB)28. 5. 2019 v 08:45:02
2950Radek Holomčík15174-22634.docx (8 KB)
15174-22635.docx (8 KB)
6. 6. 2019 v 11:39:24


Deskriptory EUROVOCu: národní zemědělská politika, podpora podnikání, podpora zemědělství, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)