Sněmovní tisk 364
Novela z. o pohonných hmotách

Stav projednávání ke dni: 22. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 4. 1. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 547).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 364/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 364/2 (pozměňovací návrhy).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2752Marian Jurečka14976-22316.DOCX (24 KB)2. 5. 2019 v 16:43:40
2753Marian Jurečka14977-22317.docx (24 KB)2. 5. 2019 v 16:44:11
2799Martin Kolovratník15023-22363.docx (20 KB)7. 5. 2019 v 20:26:30
3033Martin Kolovratník15257-22788.docx (22 KB)25. 6. 2019 v 12:28:11


Deskriptory EUROVOCu: distributor, elektrický vůz, motorové palivo, náhradní palivo, povolení k prodeji

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)