Sněmovní tisk 384
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 23. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Klaus V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 384/0 dne 25. 1. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2019 jako tisk 384/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: kontrola komunikace, sociální média, svoboda slova, trestní zákoník, virtuální společenství

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)