Sněmovní tisk 397
Novela z. o krmivech - EU

Stav projednávání ke dni: 16. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 397/0 dne 12. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Marian Bojko a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13., 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 576).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 397/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 397/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 6. 6. 2019 na 30. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 654).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 680).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 10. schůze Senátu (od 24. 7. 2019) jako bod č. 12.Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, kontrola dovozu, krmiva, označení výrobku, výživa zvířat, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)