Sněmovní tisk 465
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Stav projednávání ke dni: 16. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 24. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0465.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 465/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: místní volby, právo volit, volební věk, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)465/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze465/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů465/0


ISP (příhlásit)