Sněmovní tisk 488
Novela z. o některých druzích podpory kultury

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Lenka Kozlová předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2019.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 23. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0488.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 19. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 6. 2019 jako tisk 488/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 6. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: kultura, kulturní organizace, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)