Sněmovní tisk 517
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Stav projednávání ke dni: 13. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Vondrák I., Uvírová J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 517/0 dne 20. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0517.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 517/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 3. 8. 2019.Deskriptory EUROVOCu: ochrana krajiny, ochrana rostlinné říše, ochrana životního prostředí, škodlivý organismus

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)