Sněmovní tisk 527
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 1. 2020.Deskriptory EUROVOCu: místní volby, parlamentní volby, poslanecký mandát, rozdělení na volební kraje, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)