Sněmovní tisk 530
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Stav projednávání ke dni: 12. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 1. 2020.Deskriptory EUROVOCu: potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)