Sněmovní tisk 545
Novela z. - občanský soudní řád

Stav projednávání ke dni: 21. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 9. 7. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, vlastnictví, výkon rozhodnutí, výkonná moc

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád545/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)545/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů545/0
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém545/0


ISP (příhlásit)