Sněmovní tisk 547
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Stav projednávání ke dni: 16. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Jiří Valenta) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 11. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0547.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 547/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: hlasování, horní komora, jednokolové hlasování, parlamentní volby, většinové hlasování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)