Sněmovní tisk 563
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023

Stav projednávání ke dni: 12. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Autor: ministr školství

Poslanecká sněmovna


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 5 (14. listopadu 2019)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 6 (14. listopadu 2019)

Senát

  • PS

    předložil Senátu dokument 2. 8. 2019 jako senátní tisk 129/0.

  • O

    Organizační výbor dne 4. 9. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

  • V
    • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 9. 2019 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, místní orgány státní správy, organizace školství, regionální orgány státní správy, školský systém, školství, vzděláváníISP (příhlásit)