Sněmovní tisk 583
Zpráva o finančních opravách EU prostředků v ČR

Stav projednávání ke dni: 15. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 8. 2019 jako tisk 583/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Zpravodajem určena Bc. Iva Kalátová.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 583/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: finanční vyrovnávání, finanční ztráta, hospodářská podpora, parlamentní kontrola, režim financování EUISP (příhlásit)