Sněmovní tisk 608
Vl.n.z.o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů

Stav projednávání ke dni: 13. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 1. 10. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 12. 10. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, derogace, legislativa, publikace zákona

Navržené změny předpisů (728)ISP (příhlásit)