Sněmovní tisk 550
Novela z. o obecní policii

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 16. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0550.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 550/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 705).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Další projednávání možné od 11. 12. 2019.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 31 (12. prosince 2019)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 9 (12. prosince 2019)


Deskriptory EUROVOCu: městská policie, policie, povinnosti úředníka, trestní rejstřík, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)