Sněmovní tisk 580
Novela z. - daňový řád

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 767).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 5. 1. 2020.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 33 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3941Tomáš Martínek16165-24357.docx (11 KB)28. 11. 2019 v 15:14:46
3981Jan Bartošek16205-24419.docx (59 KB)6. 12. 2019 v 09:30:31


Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňový trestný čin, elektronická správa, penále, pokuta

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)