Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20190001654. 1. 2019Zákon o zpracování osobních údajů
PS20190003039. 1. 2019Zvukový záznam z 27. schůze ÚPV
PS201900046211. 1. 2019Zápis ze schůze rozpočtového výboru - 9. ledna 2019
PS201900066117. 1. 2019Poskytnutí žádosti Správy úložišť radioaktivních odpadů - konání konference
PS201900070020. 1. 2019Způsob práce petičního výboru
PS201900072621. 1. 2019Náhrady poslanců
PS201900137631. 1. 2019Zajištění zdravotní péče v PSP
PS20190015185. 2. 2019Důvodová zpráva k zákonu č. 229/1991Sb.
PS20190017268. 2. 2019Přepis interpelací z 31.1.2019
PS20190029713. 3. 2019Neoprávněný odběr elektřiny
PS20190033529. 3. 2019Jídelníček v Parlamentu
PS20190049565. 4. 2019Jmenné hlasování o návrzích zákonů ve výboru
PS201900555619. 4. 2019Zvukové záznamy ze schůze Hospodářského výboruISP (příhlásit)