Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 1. do 7. 10. 2012

Pondělí 1. října 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme
v pondělí 1. října předsedu Státního shromáždění Slovinské republiky Gregora Viranta s delegací.

Na programu jednání budou témata, která se týkají spolupráce parlamentů a jejich role ve stimulaci ekonomické spolupráce mezi zeměmi, pohled na současnou situaci v Evropě a aktuální zkušenost obou zemí s řešením ekonomické a finanční krize.

Součástí návštěvy předsedy Gregora Viranta v České republice bude i jeho účast na ekonomickém semináři Mezinárodní obchodní komory.

Fototermín: 10.10 hodin

Místo: předsálí kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny

Tiskový brífink: 11: 05 hodin

Poslanci L. Skopal, D. Váhalová, O. Chaloupka, T. Úlehla, K. Konečná, R. Kostřica a J. Fischerová se ve dnech 30. září – 5. října zúčastní ve Štrasburku
4. části plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Ve dnech 1. – 3. října navštíví Slovenskou republiku delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Markem Bendou.
Z programu: jednání s předsedkyní občanskoprávního kolegia a s předsedou obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu SR, setkání se členy ústavně právního výboru Národní rady, jednání s předsedy civilních úseků Krajského soudu Bratislava
a Krajského soudu Košice a přijetí ministrem spravedlnosti.

Pod záštitou poslankyně Vlasty Bohdalové , poslance Romana Sklenáka
a náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské se uskuteční
kulatý stůl na téma
Charta občanské společnosti

Pro důstojný život seniorů v České republice

od 11.00 do 13.30 hodin v místnosti č. 108

Po skončení semináře se uskuteční tisková konference v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Seminář - Ekonomické fórum cestovního ruchu (1. října 2012)

 

Úterý 2. října 2012

Ve dnech 1. – 3. října navštíví Českou republiku delegace výboru pro finance
a rozpočet Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou
Danielem Duchoňem.
Z programu:
2. října

13.30 – 14.15 hodin
v místnosti č. 23
jednání členů delegace s místopředsedou Poslanecké sněmovny Jiřím Olivou
3. října

10.00 – 11.30 hodin v místnosti č. 111
účast slovenské delegace na jednání rozpočtového výboru
projednávaná témata:

- aktuální ekonomická situace včetně situace státního rozpočtu

    • hodnocení fiskálních dopadů ekonomického cyklu na obyvatelstvo, regiony a municipality
    • názory na protikrizová opatření Rady, Komise a ECB
    • názory na požadavky EU na zpřísňování dohledu nad rozpočty členských států
    • názory na sjednocování bankovního dohledu v rámci EU

- výměna zkušeností o účinnosti vlastních opatření proti krizím
a dlouhodobá perspektiva

Ve dnech 2. – 5. října navštíví Francii delegace hospodářského výboru vedená předsedou Milanem Urbanem.
Z programu: jednání se zástupci Ministerstva pro ekologii, udržitelný rozvoj
a energetiku, setkání s představitelkou Komisariátu jaderné energie a obnovitelných zdrojů a s komisařkou Úřadu pro jadernou bezpečnost, účast delegace na semináři OECD a jednání se členy Hospodářské komise Národního shromáždění Francouzské republiky.

Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Dagmar Navrátilové a poslance Jiřího Rusnoka se uskuteční
seminář na téma
„Návykové látky za volantem
ve světle novely zákona o silničním provozu“

od 9.00 do 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou poslankyně Gabriely Peckové se uskuteční
seminář na téma
„Mýty komunismu“
od 14.00 do 18.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou místopředsedy zemědělského výboru Jiřího Papeže se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
„Zahrádkáři se představují“
od 10.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 22 (2. října 2012)
Slyšení Veřejná slyšení k peticím (2. října 2012)

 

Středa 3. října 2012


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 27 (3. října 2012)
Rozpočtový výbor
č. 36 (3. října 2012)
č. 36, upravená (3. října 2012)
Výbor pro obranu
č. 9 (3. října 2012)
Výbor pro sociální politiku
Seminář 2. kulatý stůl, Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava (3. října 2012)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 24 (3. října 2012)
Zahraniční výbor
č. 22 (3. října 2012)
VSP - Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost
č. 4, 2. kulatý stůl - Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava (3. října 2012)

 

Čtvrtek 4. října 2012

Poslanci J. Plachý, P. Hojda, I. Ohlídal a J. Škárka se ve dnech 4. – 8. října zúčastní v Tiraně Podzimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE.

Pod záštitou poslance Robina Bönische pořádá poslanecký klub ČSSD
seminář na téma
„Smysl a význam oboru Genocide Studies
a jeho uvedení v České republice“

od 10.00 do 12.30 hodin v místnosti č.24 – kinosál

Podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby výboru pro bezpečnost pořádá
seminář na téma
„Právní úprava činnosti soukromých detektivů
v návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách“

od 13.00 hodin v mísnosti č. 311B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro bezpečnost
Seminář Právní úprava činnosti soukromých detektivů v návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách (4. října 2012)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 34 (4. října 2012)
Výbor pro sociální politiku
Seminář „DLUHOVÉ PASTI“ (4. října 2012)

 

Pátek 5. října 2012


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 12 (5. října 2012)

 

  • PDF, 2. 10. 2012 (144 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)