Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 11.  do 2. 12. 2012

Pondělí 26. listopadu 2012

Ve dnech 23. – 29. listopadu navštíví Etiopii delegace výboru pro životní prostředí vedená předsedou Milanem Šťovíčkem (posl. R. Böhnisch,
B. Šarapatka a T. Úlehla).

Z programu: návštěva projektu organizace Člověk v tísni „Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji v zóně Sidama“, projektu Charity ČR „Zajištění potravní soběstačnosti domácností prostřednictvím integrovaného řízení vodních zdrojů“ a projektu Mendelovy univerzity Brno „Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie“, jednání s ministryní kultury a cestovního ruchu a setkání s předsedou parlamentu.

Ve dnech 25. – 30. listopadu navštíví Arménii delegace výboru pro životní prostředí vedená místopředsedkyní Kateřinou Konečnou (V. Mencl, J. Novotný a L. Šincl).
Z programu: jednání se členy partnerského výboru Národního shromáždění, přijetí ministrem životního prostředí, prohlídka ekologické farmy a ekologického rybářství.

Ve dnech 26. – 29. listopadu navštíví Francii delegace výboru pro sociální politiku vedená předsedou Martinem Vackem (posl. M. Jeník, M. Opálka,
V. Lesenská).

Z programu: setkání se zástupci Ministerstva práce a Ministerstva sociálních věcí a zdraví, přijetí předsedkyní a členy sociálního výboru Národního shromáždění, návštěva Centra aktivit pro mentálně postižené, setkání se zástupkyní práv dětí a zástupkyní ombudsmana, jednání s vedoucí divize sociální politiky a divize pro zaměstnanost, analýzy a politiku v OECD a briefing se členy delegace.

Ve dnech 26. – 30. listopadu navštíví Maroko delegace zemědělského výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Jiřím Olivou (posl. P. Lukša, L. Skopal, P. Kováčik a J. Papež).
Z programu: přijetí ministrem zemědělství a mořského rybolovu a předsedou sněmovny reprezentantů Parlamentu Marockého království, členy partnerského výboru a členy zahraničního výboru, jednání se zástupci Agentury pro zemědělský rozvoj, se zástupci Státního úřadu pro potravinovou bezpečnost a s generálním ředitelem Marockého svazu dovozců zemědělské techniky, návštěva výzkumného centra pro pěstování oliv a výrobu olivového oleje.

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční
seminář s mezinárodní účastí na téma
Protidrogová politika a její financování
od 9.30 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference se uskuteční po skončení semináře


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 40 (26. listopadu 2012)

 

Úterý 27. listopadu 2012

Během dne jednají poslanecké kluby

Členové hospodářského výboru přijmou delegaci hospodářského výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky
v 10.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Anny Putnové se uskuteční
setkání více jak 20ti žákovských parlamentů ze všech krajů ČR s názvem
Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament
od 9.30 do 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Od 11.30 hodin za účasti p ředsedkyně PS Miroslavy Němcové

Pod záštitou místopředsedkyně petičního výboru Hany Orgoníkové se uskuteční
od 14.00 hodin v místnosti č. 108 konference na téma
„Nová bezpečnostní architektura Evropy – spolupráce
pro 21. století“

Výbor pro zdravotnictví pořádá pod záštitou předsedy výboru Borise Šťastného
seminář na téma
Praktické dopady novely zákona o reklamě na zdravotnické odborníky, pacienty a výrobce léčiv
od 14.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Praktické dopady novely zákona o reklamě na zdravotnické odborníky, pacienty a výrobce léčiv (27. listopadu 2012)
č. 21 (27. listopadu 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 13 (27. listopadu 2012)

 

Středa 28. listopadu 2012

Během dne jednají poslanecké kluby

48. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 10.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
- prvé čtení

Členové podvýboru pro heraldiku a vexilologii přijmou delegaci členů
Státní rady pro heraldiku Parlamentu Gruzie

v 11.00 – 12.00 hodin v místnosti č. 114J, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 40 (28. listopadu 2012)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (28. listopadu 2012)

 

Čtvrtek 29. listopadu 2012

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jaroslava Krákory se uskuteční
konference na téma
„Informovaný souhlas – komu vlastně slouží“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 36 (29. listopadu 2012)
Kontrolní výbor
č. 32 (29. listopadu 2012)
Mandátový a imunitní výbor
č. 41 (29. listopadu 2012)
Petiční výbor
č. 26 (29. listopadu 2012)
Rozpočtový výbor
č. 41 (29. listopadu 2012)
Ústavně právní výbor
č. 54 (29. listopadu 2012)
Výbor pro bezpečnost
č. 12 (29. listopadu 2012)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 38 (29. listopadu 2012)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 25, změna termínu (29. listopadu 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 31 (29. listopadu 2012)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" (29. listopadu 2012)

 

Pátek 30. listopadu 2012

SDĚLENÍ REDAKCÍM

V souvislosti s 20. výročím zápisu historického centra Prahy na Seznam světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO se
v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince 2012 uskuteční mimořádný Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Reprezentační prostory a hlavní jednací sál budou přístupné po oba tyto dny od 11.00 do 14.30 hodin od vchodu ze Sněmovní ulice č. 4, kde budou na návštěvníky čekat pracovníci parlamentního Informačního střediska, kteří hosty během cca půlhodinové prohlídky seznámí
s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Vstup je zdarma.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 11 (30. listopadu 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 24 (30. listopadu 2012)
Zemědělský výbor
č. 37 (30. listopadu 2012)

 

  • PDF, 26. 11. 2012 (148 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)