Tematický přehled novinek v katalogu
Přehled za říjen 2018

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2016 - Obchod

2031 - Marketing

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3600 - Věda

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4411 - Pracovní trh

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4806 - Dopravní politika

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5631 - Zemědělská činnost

5641 - Rybářství

6026 - Potraviny

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6616 - Naftový průmysl

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6821 - Strojírenství

7206 - Evropa


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2016 Obchod
2031 Marketing
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3600 Věda
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4411 Pracovní trh
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4806 Dopravní politika
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5631 Zemědělská činnost
5641 Rybářství
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6616 Naftový průmysl
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6821 Strojírenství
7206 Evropa


Navigace sekce Katalogy

Online katalog

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)